PREZENTARE

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL BIHOR

  1.Despre Institutie
 1.1. Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei
 1.2. Conducere
    1.2.1. Prefect
    1.2.2. Subprefect
    1.2.3. Director Cancelarie
    1.2.4. Șefi Departamente
1.3. Organizare
    1.3.1. Regulament de organizare si functionare
    1.3.2. Organigrama
    1.3.3. Servicii Publice Deconcentrate
    1.3.4. Cariera
1.4. Programe si strategii
1.5. Rapoarte si studii
     1.5.1. Rapoarte
     1.5.2. Studii
 2. Informatii de interes public
 2.1 Solicitarea informatiilor de interes public
     2.1.1 Numele si prenumele persoanei responsabile de primirea solicitarilor in baza Legii 544/2001
     2.1.2 Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
     2.1.3 Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse/gestionate de institutie
     2.1.4 Raport anual de aplicare a Legii 544/2001 pe anul 2017
     2.1.5 Buletin informativ
2.2. Buget
     2.2.1. Bugetul din toate sursele de finantare
     2.2.2. Situatia platilor (executie bugetara)
     2.2.3. Situatia drepturilor salariale
2.3. Bilanturi contabile
2.4. Achizitii Publice
     2.4.1. Programul anual al achizitiilor publice
     2.4.2. Centralizatorul achizitiilor publice
     2.4.3. Contracte de achizitii publice
2.5. Declaratii de avere si interese
2.6. Formulare tip
 3. Contact
3.1. Datele de contact ale institutiei
3.2. Relatii cu presa
3.3. Programul de functionare a institutiei
3.4. Program de audiente
3.5. Petitii