Temei legal

 

Legea nr. 100 din 3 iunie 2010 privind īmpadurirea terenurilor degradate si Hotărārea Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră in perimetrele de ameliorare, precum si competenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.

 

Actele in baza caruia functioneaza Comisia

Principalele atributii ale comisiei judetene sunt reglementate de Ordinul nr. 564/2008, acestea fiind:

Comisiile de specialişti comunale, orăşeneşti sau municipale au următoarele atribuţii principale: