Comisia Judeteana pentru Atribuirea de Denumiri

 

Temei legal - Acte legislative in baza carora functioneaza Comisia Judeteana Bihor pentru Atribuirea de Denumiri:

Actele in baza caruia functioneaza Comisia Judeteana de Atribuire de Denumiri

Principalele atributii ale comisiei judetene sunt reglementate de Ordinul nr. 564/2008, acestea fiind:

a) analizează documentele depuse de consiliile judeţene sau locale, după caz, īn vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi respinge documentaţia incompletă;

b) emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărāre a consiliului judeţean sau local, după caz;

c) elaborează anual rapoarte privind activitatea desfăşurată, pe care le īnaintează prefectului;

d) asigură liberul acces la informaţia referitoare la activitatea comisiei.

 

 

ACTIVITATEA COMISIEI

 

            Aviz nr. 1          Aviz nr. 2          Aviz nr. 3           Aviz nr. 4             Aviz nr. 5            Aviz nr. 6

 

            Aviz nr. 7          Aviz nr. 8          Aviz nr. 9           Aviz nr.10           Aviz nr.11

 

            - Raport de activitate comisie

            - Aviz nr. 4

            - Aviz nr. 3

            - Aviz nr. 2

            - Aviz nr. 1

 

            - Aviz nr. 3

            - Aviz nr. 2

            - Aviz nr. 1

 

 

            - Aviz nr. 10

            - Aviz nr. 9

            - Aviz nr. 8

            - Aviz nr. 7

            - Aviz nr. 6

            - Aviz nr. 5

            - Aviz nr. 4

            - Aviz nr. 3

            - Aviz nr. 2

            - Aviz nr. 1

       

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 10.09.2013

Verificat de: Teodor Mara