Comisii

 

Componenţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

 

ŞEDINŢELE  COMITETULUI CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC 

PENTRU PROBLEMELE PERSOANELOR VÂRSTNICE

 

 

 

Temeiul legal :

 

Hotărâre Guvernului   Nr. 499 din  7 aprilie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor

Ordin Prefectului nr. 244 din 17.09.2014 privind modificarea componentei nominale a Comitetului Consultativ de Dialoc Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice Bihor

 

Principalele atributii

Activitatea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice urmăreşte, în principal, următoarele:

  • asigurarea relaţiilor de colaborare care să permită informarea reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice;

  • consultarea reprezentanţilor persoanelor vârstnice asupra proiectelor de acte normative care urmează să se iniţieze, precum şi în toate problemele cu caracter economic, social, medical şi cultural, de interes al acestora;

 

Atribuţiile comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice sunt, în principal, următoarele:

  • analiza problemelor cu caracter socioeconomic care privesc persoanele vârstnice;

  • elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;

  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.