COMISIA JUDEŢEANĂ ĪN DOMENIUL EGALITĂŢII DE ŞANSE ĪNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI -COJES

 

 

TEMEIUL LEGAL

 

 

ORDINUL PREFECTULUI

 

 

ATRIBUŢII:

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 20.06.2017

Verificat de: Anca Laslo