COMISIA JUDEŢEANĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ

 

 

TEMEIUL LEGAL

 

 

 

ORDINUL PREFECTULUI

 

 

ATRIBUŢII:

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 06.07.2016

Verificat de : Anca Laslo