Comisii

 

Temeiul legal:

  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă și HOTĂRĀREA   Nr. 1491 din  9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

 

 

Principalele atributii :

 

·         informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;

·         evaluează situaţiile de urgenţă produse īn unităţile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora şi urmăresc īndeplinirea lor;

·         declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean sau īn mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea stării de urgenţă;

·         analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

·         informează Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii desfăşurate;

·         īndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

 

 

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 11.11.2016

Actualizat de Boc Marioara