Direcţii şi servicii

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor

 

Lista  taxelor pentru Pasapoarte

valabila începând cu 01.02.2017

 

Taxa pentru pașaport simplu electronic, cu valabilitate de 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani = 234 Lei

 

Taxa pentru pașaport simplu electronic, cu valabilitate de 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani = 258 Lei

 

Taxă pentru pașaport simplu temporar = 96 Lei

 

Taxă pentru eliberare adeverință = 0 Lei

 

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

Cont Trezoreria Oradea: RO04TREZ076502602X016936

Cod Fiscal: 4348882

Notă:

Toate taxele se pot achita prin internet banking, virament bancar, mandat poştal, CEC Bank (doar sucursalele din judetul Bihor) sau în numerar la Trezoreria Oradea sau casieria Instituţiei Prefectului.

În situaţia în care plata taxei de paşaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor certificat de bancă. Când plata se efectuează prin
mandat poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.

Pe documentele de plată trebuie să se regăsească obligatoriu următoarele informaţii:

a) CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat,

b) contul IBAN,

c) codul fiscal şi

d) denumirea Instituţiei prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, sau a altor documente după caz,

e) suma şi tipul de document pentru a cărui contravaloare se încasează taxa.
 

Având în vedere că pentru confirmarea tranzacţiei efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru documentele care se eliberează în aceeaşi zi în care se depune cererea,

RECOMANDĂM CETĂŢENILOR SĂ UTILIZEZE MODALITĂŢI DE PLATĂ CARE PERMIT DOVADA PLĂŢII LA MOMENTUL DEPUNERII CERERII !

 

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 07.11.2017

Verificat de: Scms Raluca Avram