Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi īnmatriculare a vehiculelor Bihor

Documente necesare pentru preschimbarea permisului de conducere romānesc

 
Informaţii utile

 

    Īn conformitate cu prevederile art. 3 din O.M.A.I. nr.123/06.08.2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia, īn cazul pierderii, furtului sau deteriorării permisului de conducere, ori īn cazul schimbării numelui titularului, eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează, īn condiţiile legii, īn baza următoarelor documente :

a)     actul de identitate īn original şi īn copie ;

b)    dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document ;

c)    permisul de conducere a cărui preschimbare se solictă īn original şi īn copie ;

d)    fişa de consultaţii medicale tip A (B) dacă permisul de conducere a expirat sau se doreşte prelungirea valabilităţii administrative al acestuia ( original şi copie ) ;

(2) Īn situaţia cetăţenilor romāni care au domiciliul īn Romānia şi se află temporar īn străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romāniei ori, dacă a fost dată īn faţa autorităţilor străine, să īndeplinească condiţiile de supralegalizareprevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila ,, conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Romānia a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare ″. Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la aliniatul (1), īn următoarele condiţii :

a)    actul care atestă starea de sănătate dacă permisul de conducere este expirat sau se doreşte prelungirea valabilităţii administrative a acestuia, precum şi două fotografii de dată recentă ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe cererea de preschimbare a permisului de conducere permisului de conducere, care trebuie să fie vizată de misiunea diplomatică ;

b)     declaraţia pe proprie răspundere a titularului, dată īn faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare ;

c)    preschimbrea permiselor de conducere străine cu documente similare romāneşti, se va efectua īn continuare cu respectarea prevederilor O.M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare romāneşti modificat prin O.M.A.I. nr. 149 din 03.10.2014.

NOTĂ : Īn cazul īn care solicitantul deţine permis de conducere model nou, emis după anul 2008 şi care īşi schimbă domiciliul (īn acelaşi judeţ) fără modificarea altor date din permisul de conducere, va prezenta la ghişeu următoarele documente :cerere de preschimbare a permisului de conducere ;

  • cartea de identitate īn original şi īn copie ;
  • permisul de conducere original şi īn copie .

Īn această situaţie se vor modifica doar datele referitoare la domiciliul titularului, fără emiterea unui alt permis de conducere.

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 11.09.2015

Verificat de: Florin Băran