Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor Bihor

Documente necesare pentru preschimbarea permisului de conducere străin

 
Informaţii utile

   

- art.6 din O.M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti modificat prin O.M.A.I. nr. 149 din 03.10.2014 –

 

 

Ř Permisul de conducere naţional a cărui preschimbare se solicită ( original + două copii ) şi traducere legalizată în limba română a acestuia ( numai pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr.2 şi anexa nr.3 a O.M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 modificat prin O.M.A.I. nr. 149 din 03.10.2014) sau documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, precum şi traducerea legalizată în limba română a acestuia. Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile statelor prevăzute în anexa nr.3 din O.M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 modificat prin O.M.A.I. nr. 149 din 03.10.2014, se va aduce de către solicitant o adeverinţă de autenticitate a permisului de conducere eliberată de organul emitent al permisului de conducere pentru care se solicită preschimbarea  ;

Ř Documentul de identitate a solicitantului, în original şi în copie :

o   Paşaportul, certificatul de înregistrare, permisul de şedere, cartea de rezidenţă în România ;

o   Cartea de identitate provizorie, buletinul sau cartea de identitate în cazul cetăţenilor români ;

Ř Două fotografii color de dată recentă ale titularului, respectând specificaţiile din nota bene, în format 35 x 38,5 mm, care se aplică pe cererea de eliberare a permisului de conducere, în spatiul anume destinat ;

Ř Fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate autorizată, încheiată cu concluzia ,, APT CONDUCĂTOR AUTO ″ cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în permisul de conducere preschimbat, dacă se doreşte prelungirea valabilităţii administrative a permisului de conducere ( original şi copie )  ;

Ř Dovada achitării taxelor, prevăzute de lege, aferente preschimbării permisului de conducere.

Ř Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială , autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României, situaţie în care fişa deţinătorului va avea ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3 x 4 cm / 4 x 5 cm de dată recentă ;

Ř Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor are obligaţia de a verifica pentru ce categorie continuă să fie valabil permisul de conducere care urmează să fie preschimbat ;

Ř În cazul existenţei unor suspiciuni temeinic motivate cu privire la autenticitatea permisului de conducere, preschimbarea acestuia poate fi efectuată numai după confirmarea autenticităţii şi, după caz, a valabilităţii permisului de conducere de către autoritate competentă a statului care l-a eliberat. Aceeaşi procedură se aplică şi în cazul permiselor de conducere străine pierdute sau furate. În situaţia în care nu poate fi identificată autoritatea competentă a statului emitent, verificările se vor efectua prin intermediul misiunilor diplomatice ale statelor respective în România. Procedurile de efectuare a verificării valabilităţii categoriei pentru care permisul de conducere care va face obiectul preschimbării, precum şi de obţinere a confirmării autenticităţii, respectiv a valabilităţii permisului de conducere, se stabilesc prin dispoziţie a directorului Direcţiei Regim Permise de Consucere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

.

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 11.09.2015