Servicii si compartimente

MANAGER PUBLIC

 

Berdie Emil Octavian

 Curriculum Vitae

email : emil.berdie@gmail.com 

0259-410.804

int. 29003

fax. 0259-411550

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

III. MANAGER PUBLIC (extras din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului judetu Bihor, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 316/28.12.2015)


Art. 28. (1) Managerul public își desfășoară activitatea în subordinea directă a Prefectului județului Bihor:
(2) Îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) coordonarea de activități, proiecte, programe, compartimente, alte structuri funcționale sau servicii publice, după caz;
b) evaluarea impactului măsurilor ce se dispun de conducerea instituției, la solicitarea acesteia;
c) identificarea de domenii care ar putea beneficia de asistență externă privind reforma administrației publice, precum și de proiecte corespunzătoare;
d) susținerea de prezentări publice privind reforma administrației publice și integrarea europeană, precum și alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuțiilor și responsabilităților sale;
e) analizarea și elaborarea de documente legate de problematica integrării europene;
f) orice alte atribuții de nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public.
g) revizuirea, evaluarea și propunerea de recomandări privind simplificarea, modernizarea și îmbunătățirea modalităților de prestare a serviciilor publice în relație cu beneficiarii;
h) elaborarea și propunerea de strategii de comunicare și management la nivel intra și interinstituțional;
i) elaborarea de metodologii de monitorizare continuă și control al calității activităților privind reforma administrației publice și integrarea europeană;
j) elaborarea de rapoarte asupra activităților-cheie din sectoarele privind reforma administrației publice și integrarea europeană, la solicitarea conducerii instituției.
k) conduce activitățile de organizare a distribuirii și preluării materialelor electorale, a achizitiilor publice de materiale electorale (buletine de vot, stampile, consumabile etc.) cu ocazia scrutinelor electorale.
l) participă la acțiunile de verificare a autorităților administrativ-teritoriale din județ, pe partea de management instituțional.
m) oferă soluții pertinente și motivate la problemele instituției în realizarea atribuțiilor acesteia, la solicitarea conducerii instituției.
n) reprezintă instituția în relația cu alte instituții, ONG sau parteneri din străinătate, în baza mandatului dat de Prefect.

Pe durata coordonării unor activități/compartimente, atribuțiile de mai sus vor fi sub-sumate noilor atribuții, având în vedere prioritizarea indicată de Prefect, asigurându-se buna funcționare a instituției.