Atribuţii

Compartimente

   Serviciul Coordonare Instituţionala

   Serviciul Juridic, Avizare si Contencios Administrativ

   Compartimentul Financiar - RU si Administrativ

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 08.02.2017

Verificat de: Alexandra Hus