Informaţii publice

Informaţii conform Legii Nr. 544 din 12 octombrie 2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public

      

           Īn cazul īn care o persoană se consideră vătămată īn privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public, poate formula, īn termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut de Legea nr.544/2001, Art. 7, plāngere la instanţa de contencios administrativ īn raza teritorială a domiciliului său, sau īn a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice, īn condiţiile Art. 22 din Legea nr.544/2001 si ale Legii 52/2003.

                Persoană responsabila cu difuzarea informatiile publice: - Hus Alexandra - consilier

                                                        - tel: 0295-434746

               

 

 

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 25.04.2017

Verificat de: Alexandra Hus