Legislaţie de bază

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bihor

 Ordin MAI nr. 58 din 24 mai 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la inmatricularea vehiculelor si permisul de conducere

 ORDIN  Nr. 1069/1578/114/2016 din 28 iulie 2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

 Ordin MAI nr. 97 din 19 august 2015 pentru modificarea si completarea Ordinului MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

 Ordin nr. 42 din 23 februarie 2015 privind modalitatea de sustinere a examenului pentru obtinerea permisului de conducere

 Ordin MAI nr. 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sa a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere in cazul schimbarii numelui titularului

 Ordin MAI nr. 82/2013 pentru modificarea si completarea OMAI 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea carnetului de conducere

 Legea nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

  ORDIN Nr. 1019 din 2 octombrie 2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică şi a profesorilor de legislaţie rutieră, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere

 ORDIN Nr. 268 din 16 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 146 din 4 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 ORDIN Nr. 3680 din 27 aprilie 2004 cu privire la planul şi programele de învăţământ ale unităţilor care organizează şi desfăşoară cursuri de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere

 OMS nr. 1162 din 31.08.2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul    

 ORDIN Nr. 1856 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Părţii I "Normele de autorizare a şcolilor de conducători auto" din Normele de autorizare a funcţionării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 ORDIN Nr. 1454 din 25 septembrie 2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale celui de înregistrare

 ORDIN Nr. 1260 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor

 ORDIN Nr. 1455 din 25 septembrie 2006 privind forma, dimensiunile şi conţinutul permisului de conducere

 Legea 432 din 27.11.2006 privind Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate

 LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 HOTĂRÂRE Nr. 1391 din 04 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 LEGE   Nr. 49 din  8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 63 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 ORDIN Nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

 HOTĂRÂRE Nr. 1861 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 ORDIN Nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti 

 LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

 Legea nr. 520 din 23 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă   a   Guvernului   României, nr.   50/2004  pentru   modificarea   şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor

 Hotărârea Guvernului României nr. 1767 din 21 octombrie 2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 LEGE Nr. 421 din 27 iunie 2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

 LEGE Nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora

 LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 LEGE Nr. 230 din 23 mai 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România

 LEGE Nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 HOTĂRÂRE Nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România

 Directiva Consiliului Europei 1999/37/E.C./29.04.1999 privind înmatricularea vehiculelor rutiere

 Directiva Consiliului Europei 91/439/E.E.C./29.07.1991 privind permisele de conducere

 Directiva Consiliului Europei 2006/126/E.C./20.12.2006 a Parlamentului European şi a Consiliului Europei privind permisele de conducere

 Legea nr. 360 / 2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare

 Hotărârea Guvernului României nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

 Hotărârea Guvernului României nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România

 Legea  nr. 16 din 1996 privind Arhivele Naţionale

 Metodologia   de   înmatriculare   şi   evidenţă   a  vehiculelor   rutiere   nr. 110205/29.11.2006

 Hotărârea Guvernului României nr. 1723 din 14 octombrie 2004 privind programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 11.03.2015

Verificat de: Comisar Sef de Politie Laza Alexandru