Legislaţie de bază

Serviciul  Paşapoarte

     LEGE Nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

    HOTĂRÂRE Nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 06.03.2015

Verificat de: Cristian Ghidia