Legislaţie de bază

Instituţia Prefectului

    Constituţia Romāniei

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 179 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului

    LEGE Nr. 181 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului

   HOTĂRĀRE Nr. 460 din 5 aprilie 2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

   LEGEA Nr. 215 din 23 aprilie 2001 - Legea administraţiei publice locale

 

Data: 03.09.2009