Legislaţie de bază

Direcţia  Serviciilor Publice 

    Legea nr. 52/2003 - privind transparenţa decizională īn administraţia publică
    Legea nr. 544/2001 - privind accesul la informaţii de interes public
    H.G. nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
    Ordonanţa nr. 33/2002 - privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale
    Ordonanţa nr.27/2002 - privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
    Legea nr. 188/1999 modificată de Legea nr. 161/2003 - privind funcţia publică şi funcţionarii publici
    H.G. nr. 781/2002 - privind informaţiile secrete de serviciu
    Legea nr. 326/2001 - serviciilor de gospodărie comunală
    Ordonanţa nr. 21/2002 - privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
    Ordonanţa nr. 71/2002 - privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local
    H.G. nr. 730/2001 - privind aprobarea Strategiei de īmbunătăţire a situaţiei rromilor
    Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor
    H.G. nr. 314/2001 - privind īnfiinţarea şi organizarea şi funcţionarea Comisiilor de dialog social īn cadrul unor ministere
    H.G. nr. 569/2002 - pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 314/2001
   Ordinul MAI nr. 735/2005 - privind evidenţierea, gestionarea, depozitarea şi distribuirea ajutoarelor interne şi internaţionale destinate populaţiei īn situaţii de urgenţă

   Ordinul Ministrului mediului si padurilor si Ministrului Administratiei si Internelor 1422/2012 privind aprobarea regulamentului pentru gestionarea situatiilor de urgenta generata de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera

  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 106 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare

   LEGE   Nr. 272 din 23 iunie 2003  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare

   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ   Nr. 19 din  2 aprilie 2003  privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare

 

Cautati aici documentul care va intereseaza: PORTAL INFORMATIV