Legislaţie de bază

Resurse umane

   OUG Nr. 63 din 02 iulie 2010 - Modificarea si completarea Legii 273/2006
   LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii

   LEGE Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici*

   LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

   LEGE Nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
   ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 ianuarie 2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006
   ORDONANŢĂ Nr. 3 din 12 ianuarie 2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda īn anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază īn sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei īn vederea creşterii copilului
   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
   LEGE Nr. 353 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
   LEGE Nr. 604 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
   HOTĂRĀRE Nr. 1210 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină şi a comisiilor paritare din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice
    HOTĂRĀRE Nr. 1209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
   LEGE Nr. 46 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 2 din 27 ianuarie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 63 din 29 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal īn anul 2005
  ORDONANŢĂ Nr. 8 din 22 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor

   Legea nr. 360 din 06 iunie 2002 privind Statutul Poliţistului

   Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

   Legea nr. 360/06.06.2002 privind statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare

   Legea nr. 179/17.05.2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

   Legea nr.19/17.03.2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

   Legea nr.164/07.04.2001 privind pensiile militare de stat

   H.G.nr.1822/28.10.2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice poliţiştilor

   H.G. nr. 66/2003 privind cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie, cuvenită poliţiştilor

   O.U. nr.  102/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului

   H.G.  nr. 432/23.03.2004 privind dosarul profesional al funcţionarului public

   H.G.  nr.   1578/2002,  modificată prin Hotărārea nr.  395/18.03.2004 şi Hotărārea nr. 965/22.08.2003

 

Data: 03.09.2009